Порушення при прийнятті на роботу

Важко переоцінити важливість праці для переважної більшості громадян, яка виявляється у можливості реалізації своїх здібностей до продуктивної та творчої праці шляхом укладення трудового договору. Але це у теорії, а на практиці – праця, насамперед, це можливість здобувати джерела існування для себе і своєї сім'ї, особливо якщо існує гостра потреба в коштах. За умов фінансової нестабільності громадяни які шукають роботу (особливо молодь, некваліфіковані працівники) часто не звертають увагу на процедуру прийняття на роботу, погоджуються на підозрілі або явно незаконні умови. Кого цікавлять такі дрібниці, коли нарешті знайдено таку жадану і довгоочікувану роботу? Тепер все має змінитися! Але, нажаль, в подальшому, часто все складається не так добре як хотілося ...

            Йдеться про те, що роботодавці, особливо „недержавного сектору економіки” часто йдуть на порушення трудового законодавства при прийнятті на роботу, більш того, є непоодинокі випадки коли такі порушення є систематичними і являються стабільною складовою прибутку недобросовісних підприємців.

            Чи не єдиним виходом з даної ситуації може бути попередження працівників про типові порушення та ознайомлення їх з процедурою прийняття на роботу та її особливостями.

Є багато способів пошуку роботи – через службу зайнятості, агентства працевлаштування, оголошення в ЗМІ, мережі Інтернет, тощо, але практично немає гарантій того, що роботодавець виявиться сумлінним, коректно оформить трудові відносини та забезпечить виконання всіх Ваших прав та гарантій передбачених законодавством. Тому необхідно знати, на що слід звернути увагу при укладенні трудового договору та оформленні трудових відносин, щоб уникнути негараздів у майбутньому.

Відношення роботодавця до трудового законодавства часто можна побачити вже на стадії пошуку вакансій через оголошення. Попри заборону дискримінації за будь-якими ознаками (зокрема статтю, віком, тощо) оголошення рясніють вимогами на зразок: „офісний співробітник – дівчина до ... років з .... зовнішністю”, „екскаваторник до 43 років”, „менеджер з досвідом роботи не менше 7 років”, і навіть „вантажник з вищою освітою” та інші протиправні та подекуди безглузді вимоги. Але це ще півбіди. Багато роботодавців захопившись іноземним досвідом та новітніми технологіями менеджменту персоналу проводять набір на роботу на основі усіляких тестів (аж до IQ), які на думку експертів психологів переважно не адаптовані до наших умов та особливостей, а такі процедури набору аж ніяк не відповідають чинному законодавству. З огляду на це можна скласти перше загальне враження про роботодавця, оскільки довести порушення прав конкретного претендента на роботу з зазначених підстав практично неможливо.

            Ще одне „новітнє” розповсюджене порушення – вимога від працівника документів, не передбачених чинним законодавством. За загальними правилами особа, що влаштовується на роботу, має подати заяву про укладення трудового договору, документ що посвідчує особу (для більшості громадян це паспорт), трудову книжку (крім осіб, що вперше укладають трудовий договір), документ про освіту – якщо робота вимагає певної кваліфікації. Всі інші документи надаються тільки у тих випадках, коли законодавством, з огляду на специфіку праці, прямо передбачена необхідність надання таких документів, довідок, тощо.

Попри це працівники часто стверджують, що з них при працевлаштуванні вимагали характеристики, рекомендації з попереднього місця роботи, медичний огляд (медичні книжки) – у випадках коли це не передбачено законодавством; вимагали заповнення анкет які містять питання явно дискримінаційного характеру (зокрема про політичні та ін. переконання), тощо.  

            Але повернемося до більш серйозних порушень. Одне з самих розповсюджених з них – відстрочення оформлення трудових відносин, або неналежне їх оформлення. Це явище трапляється в різних формах, вчиняється роботодавцем з різних мотивів і має різні наслідки, отже варто описати найбільш розповсюджені випадки.

Типові порушення при працевлаштуванні

1. Роботодавець пропонує пройти випробувальний термін без оформлення трудових відносин, при чому працівнику пропонується попрацювати безкоштовно, або за плату значно меншу ніж для інших працівників (зрозуміло що йдеться про оплату „у конверті ” виплата якої залежить виключно від сумління роботодавця). Сама по собі така позиція роботодавця є протиправною, оскільки прийняття на роботу з випробуванням означає укладення трудового договору, з моменту початку роботи розпочинає обраховуватись страховий стаж, а працівник отримує всі належні трудові права, включаючи право на повноцінну оплату праці. Єдиною суттєвою відмінністю є те, що працівника може бути звільнено як такого, що не пройшов випробування, що не відміняє а ні стажу, а ні оплати праці за період випробування.

Наслідки такого випробування „без оформлення” також бувають різні. У кращому випадку роботодавець згодом оформляє трудові відносини, працівник у такому разі втрачає стаж за даний період, та оплату (або її частину) якщо якась оплата проводилася, право на відпустку за цей період, тощо. У гіршому випадку працівника так і не приймають на роботу, а на вакантне місце приймають такого самого „ працівника з випробуванням ”. За результатами опитування студентів, така схема часто використовується саме до молоді (студентів старших курсів, осіб які вперше шукають роботу), при чому часто скаржаться на мережеві супермаркети.

Інше типове порушення стосується терміну випробування. Законодавством встановлено, що строк випробування не може перевищувати трьох місяців, а в окремих випадках, за погодженням з відповідним комітетом профспілки, — шести місяців, якщо інше законодавством не встановлено (ст. 27 КЗпП). Строк випробування при прийнятті на роботу робітників у всіх випадках не може перевищувати одного місяця. Отже перевищення цих строків з ініціативи власника є протиправним.

2. Роботодавець пропонує пройти стажування. Тут потрібно розібратися з термінологією. По-перше потрібно розрізняти такі поняття як випробувальний термін та стажування, оскільки стажування проводиться до початку прийому на роботу, а випробування в процесі роботи. По друге трудове законодавство визначає стажування, як навчання на виробництві. Стажування передбачає засвоєння кращого вітчизняного та зарубіжного досвіду, набуття практичних умінь і навичок щодо виконання обов'язків на займаній посаді або на посаді вищого рівня. Отже, виходячи з чинного законодавства стажування може застосовуватись лише до осіб, які претендують на зайняття певної посади і потребують практичного досвіду, закріплення теоретичних знань на практиці.

            Ці норми не перешкоджають роботодавцям пропонувати стажування будь-яким категоріям працівників на будь-який термін. Потенційним працівникам варто пам’ятати, що стажування - це навчання, отже воно може бути платним і безоплатним, оплачуватися як за рахунок підприємства-роботодавця, так і за рахунок працівника. Тому варто зважити на всі «за» і «проти». Якщо стажування дійсно полягає у отриманні знань та практичних навичок то скоріше за все воно передуватиме зайняттю певної посади. Якщо ж Вам пропонують стажування, що полягає у виконанні некваліфікованої роботи, ще й на значний період – Вас точно дурять! Наслідком такого «стажування» ймовірніше за все буде відмова в прийнятті на роботу з залучанням на вакантне місце наступного стажера.

3. Роботодавець пропонує працювати без оформлення трудових відносин. Це грубе порушення трудового законодавства. Особа, яка погоджується на таку «працю», має усвідомлювати, що вона повністю позбавлена будь-яких трудових прав та гарантій, а у разі спору з «роботодавцем» не зможе захистити своїх прав, оскільки не зможе надати доказів трудових правовідносин.

4. Роботодавець пропонує працевлаштування за умови…

Дуже розповсюдженими є випадки, коли роботодавець приймає працівника на роботу з застереженням про те, на які трудові права та гарантій передбачені законодавством вони можуть не розраховувати. При цьому роботодавець, як правило, аргументує: - «Ви ж розумієте, у нас приватна фірма!», чи щось на зразок того.

Слід пам’ятати, що всі трудові права та гарантії передбачені трудовим законодавством розповсюджуються на працівників, які уклали трудові договори з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, з приватними підприємцями, а також з фізичними особами. Отже подібні умови запропоновані роботодавцем є протиправними, тому останні, розуміючи це, іноді вдаються до своєрідної страховки, - пропоную підписати заяву про звільнення «за власним бажанням» з відкритою датою. З такими роботодавцями не варто зв’язуватись взагалі.

 

5. Роботодавець пропонує укласти цивільно-правовий договір. Йдеться про укладення цивільно-правового договору підряду на виконання робіт (надання послуг), який породжує не трудові, а цивільно-правові відносини. Дані відносини є абсолютно правомірними і широко застосовуються в наш час, але користуючись необізнаністю працівників деякі роботодавці вводять їх в оману підміняючи трудовий договір - цивільно-правовою угодою. Практично це виглядає так – роботодавець пропонує «офіційне оформлення», працівник дійсно підписує договір згідно якого має виконувати певну роботу за певну платню, і спокійно працює навіть не підозрюючи, що з ним уклали не трудовий, а цивільно-правовий договір, який має ряд відмінностей. Зокрема укладаючи цивільно-правові договори, громадянин не включаєть­ся до складу колективу підприємства, установи, організації, процес його праці не регламентується, підрядчик розподіляє час роботи й відпочин­ку за власним розсудом, з тим щоб дотриматися термінів домовленості, а відносини сторін договору стосуються в основному результатів праці, з визначенням предмета й ціни договору, строку його дії, якості й кількості продукції, послуг. Робота виконується на свій ризик, а працівник (виконавець) не має гарантій передбачених трудовим законодавством (стажу, право на відпустки, гарантій при втраті працездатності, тощо.

Ми вважаємо, що поінформованість працівників і осіб що шукають роботу у простій доступній формі, має сприяти вирішенню даної проблеми, адже ПОПЕРЕДЖЕНИЙ- ОЗНАЧАЄ ОЗБРОЄНИЙ!

Проекту «Захист трудових прав – попереджений, означає озброєний!» здійснюється за підтримки Міжнародного Фонду „Відродження”.

 

М.І. Цумарєв

Захист трудових прав – попереджений, означає озброєний!

   Кіровоградською міською громадською організацією "Взаємодопомога вільних людей" до Міжнородного фонду "Відродження" було направлено проектну пропозицію "Захист трудових прва - попереджений означає озброєний!", яку в свою чергу у вересні 2011 року підтримано Міжнардним фондом "Відродження".

 

     Пропонуємо ознайомитися із зазначеною проектною пропозицією.

 

          У чому полягає актуальність проектної пропозиції, на розв’язання якої конкретної проблеми її спрямовано?

Дана проблема актуальна для всіх категорій найманих працівників м. Кіровограда, оскільки, сьогоднішній день, роботодавці користуючись великою кількістю безробітних, та мізерним у порівнянні з іншими регіонами ринком праці, свідомо порушують норми трудового законодавства. В першу чергу йдеться про: використання праці працівників без оформлення трудових відносин; невиплату заробітної плати та інших передбачених чинним законодавством та локальними нормативно-правовими актами виплат; відверто шахрайські дії роботодавців при „оформленні” працівників на роботу „з випробувальним терміном” або „стажуванням” при яких жодні документи не оформлюються, оплата за даний період не здійснюється (або є символічною), а по закінченню такого „випробування-стажування” працівник звільняється і на його місце беруть іншого на таких же умовах, що дозволяє деяким роботодавцям роками безкоштовно використовувати робочу силу (насамперед це стосується молоді при першому влаштуванню на роботу після закінчення навчального закладу, а також при влаштуванні на роботу не за спеціальністю у вільний від навчання час).

Здебільшого працівники не звертаються за захистом порушених трудових прав до органів влади та судів, оскільки останні, у ряді випадків, не можуть допомогти у зв’язку з недосконалістю законодавства, корумпованістю, а в окремих випадках просто не бажають допомагати.

За останні 3 роки (2008 – 2010 р.) за інформацією єдиного державного реєстру судових рішень, інформацією виконавчої служби м. Кіровограда, та за результатами опитування адвокатів (юристів), які займаються приватною практикою у даному напрямку, з’ясовано наступне.

         У 2008-2009 р. р. до судів м. Кіровограда було подано 197 позовних заяв з приводу вирішення трудових спорів, переважно про стягнення заробітної плати.

          На користь працівників вирішено 147, з яких виконавчою службою вдалося стягнути з роботодавців заборгованість по заробітній платі по 134 справам. Інші підприємства виявилися неплатоспроможними або терміново визнані банкрутами.

У 2010 р. ситуація значно погіршилась. Зокрема до судів м. Кіровограда було подано 563 позовні заяви з приводу вирішення трудових спорів, про стягнення заробітної плати. Позитивно вирішені 472, з яких виконавчою службою стягнуто з роботодавців заборгованість по заробітній платі по 446 справам. Інші підприємства також виявилися не платоспроможними або терміново визнані банкрутами.

Виходячи з даних показників справи виглядять непогано. Але при проведенні опитування юристів та адвокатів, які зареєстровані та працюють у Кіровограді, з’ясувалася зовсім інша картина. Так було опитано 24 фахівця у галузі права, які вказують, що подати позовну заяву можливо лише в одному з чотирьох або з п’яти випадків. Іншим допомогти неможливо у зв’язку з тим, що в них немає жодних документів які можуть підтвердити факт трудових відносин з роботодавцем. Таким чином, 75-80% випадків порушень прав працівників залишаються за межами офіційної статистики, і є підстави припустити, що даний відсоток значно більший через високу латентність, оскільки більшість працівників знаючи про відсутність оформлених трудових відносин, або з інших суб’єктивних причин взагалі не звертаються за правовою допомогою.

Тому логічно вважати, що до правозахисників та суду звертаються лише декілька відсотків працівників права яких порушено, та зважаючи на тенденції останніх років ситуація буде погіршуватись.

Таким чином діяльність у рамках проекту буде спрямовано на розв’язання проблеми порушення прав працівників, шляхом, насамперед, інформування останніх, підвищення їх правової культури та запобігання потенційних ситуацій, які провокують найбільш типові порушення. Особливу увагу буде приділенню інформуванню молоді (студентів старших курсів навчальних закладів міста), оскільки переважно саме вони стають жертвами недобросовісних роботодавців при першому влаштуванню на роботу після закінчення навчального закладу, а також при влаштуванні на роботу не за спеціальністю у вільний від навчання час.

 

Що конкретно і яким чином передбачається здійснити впродовж терміну реалізації?

Розв’язання даної проблеми можливе шляхом впровадження комплексу дій, щодо запобігання (попередження) порушень трудових прав працівників шляхом:

1. Створення інформаційного центру, який протягом дії проекту буде збирати, впорядковувати та оприлюднювати інформацію про стан дотримання трудового законодавства роботодавцями міста, на основі якої буде створено інформаційно-довідкову базу. Співробітники центру будуть надавати допомогу (інформаційну, організаційну, юридичну) потенційним працівникам, а також працівникам права яких порушено, за необхідності представляти їх інтереси в органах влади, судах, тощо.

Створення інформаційно-довідкової бази для потенційних працівників, міститиме інформацію про недобросовісних роботодавців, і навпаки – роботодавців, які дотримуються норм чинного трудового законодавства та створюють сприятливі умови для працівників. Дана база сприятиме скороченню надходження кадрів до недобросовісних роботодавців, та забезпечить їх надходження на підприємства, які добросовісно виконують обов’язки роботодавців.

2. Розробка та видання посібника (пам’ятки) для потенційних працівників, в якому зазначатимуться: алгоритми дій при влаштуванні на роботу (оформлення трудових відносин) та припиненні трудових відносин; найбільш типові порушення та шляхи їх запобігання, (усунення); порядок вирішення трудових спорів. Також у посібнику буде міститися інформація довідкового характеру про можливості звернення до державних органів для захисту своїх трудових прав, тощо.

3. Робота зі студентами старших курсів навчальних закладів м. Кіровограда з метою інформування про проблеми працевлаштування та можливості захисту своїх трудових прав. Даний напрямок актуальний, оскільки студентська молодь виступає найменш захищеною категорією працівників які працевлаштовуються вперше після закінчення навчання, а також коли працюють в період навчання не за спеціальністю.

Робота полягатиме у:

- проведенні зустрічей, семінарів зі студентами для роз’яснення процедури працевлаштування, проблем які можуть виникнути при працевлаштуванні та можливостей запобігання даних проблем;

- розповсюдження посібника (пам’ятки) через студентські профспілки, бібліотеки навчальних закладів, тощо.

4. Інформування громадськості про діяльність у рамках проекту через засоби масової інформації та видання ряду статей про найбільш розповсюджені порушення трудового законодавства, шляхи їх запобігання та способи захисту.

 

Які результати очікуються від реалізації?

1. Підвищення рівня правової свідомості та культури працівників, насамперед молоді, у сфері трудових правовідносин.

2. Створення та розвиток інформаційно-довідкової бази для потенційних працівників, яка дозволить:

-          потенційним працівникам оперативно отримувати інформацію про роботодавців;

-          фахівцям нашої організації налагодити зворотній зв’язок з добросовісними роботодавцями;

-          забезпечити функціонування та розвиток інформаційно-довідкової бази по закінченню проекту, шляхом співпраці та обміну інформацією з органами влади та самоврядування, громадськими та профспілковими (у т.ч. студентськими) організаціями, юристами-практиками тощо;

-          сформувати у майбутньому базу резюме кращих випускників навчальних закладів міста (згідно рейтингів НЗ) з метою сприяння їх працевлаштуванню, тощо.

3. Підвищення соціальної відповідальності роботодавців та зниження кількості порушень стосовно працівників, оскільки заробити репутацію набагато складніше ніж її втратити, тому заплямованим підприємствам доведеться значно покращити умови праці щоб повернути до себе гарних працівників.

 

До яких донорських організацій ця проектна пропозиція вже була подана, яку і від кого фінансову підтримку вона вже отримала?

Дана пропозиція подається до МФ «Відродження» вперше, на сьогоднішній день наша організація працює в даному напрямку самостійно, фінансується на внески членів організації. Кількість членів кожного разу збільшується з тих людей яких організація своєчасно утримала від необдуманого кроку працевлаштуватися, та інших людей які отримали допомогу від нашої організації.

 

Які кошти і з яких джерел передбачається використати для реалізації.

Кошти для реалізації даного напрямку яким організація вже займається на сьогоднішній день, плануються від членських внесків, а також від добровільних пожертв людей які отримали допомогу та не потрапили у тенета недобросовісних роботодавців.

 

Які ще організації братимуть участь у реалізації?

Основна діяльність в рамках проекту буде здійснюватися членами нашої організації. До участі в реалізації проекту на всіх стадіях будуть запрошуватися профспілки підприємств, установ, організацій (в першу чергу не державної форми власності) та студентські профспілкові організації.